Tumblelog by Soup.io
 • soczi
 • psychedelix
 • Skydelan
 • muliebrisus
 • Iriss
 • kriokineza
 • skrzacik
 • LaColie
 • Misqa
 • RoaraAvis
 • falconwing
 • openyoureyesx
 • MountainGirl
 • ekatierina
 • joannna
 • mojetakinie
 • MsChocolate
 • savatage
 • besomeoneelse
 • ambermoon
 • retro-girl
 • iwantmagic
 • wartimenovelty
 • sadnessdove
 • crail
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2019

5979 d51e
Reposted fromamatore amatore viastrzepy strzepy
Reposted fromunfolded unfolded viastrzepy strzepy
1284 653a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viastrzepy strzepy
6788 7ee2
Reposted fromFavCartoons FavCartoons viahormeza hormeza
3236 a5a8 500
Reposted fromthetemple thetemple
7834 115a
Reposted fromEtnigos Etnigos viastrzepy strzepy
Broniłam się od samotności, wypełniając ją niewłaściwymi ludźmi.
— "Emocjonalni"
Tags: Emocjonalni
Wiele osób z twojej przeszłości zna tylko tą nieaktualną wersje Ciebie, która dziś już nie istnieje.
— Alina Adamowicz
Tags: Adamowicz
Reposted byParusMajorwszystkodupadusieleccyouaresonaive
Reposted bynoisetalesfrozetteniskogenno-longer-kore
Przychodzi taki dzień w życiu, że człowiek nie chce już dalej udowadniać innym ludziom swojej wartości. 
Ci co zobaczyli, to wiedzą, Ci co nie, to już nie zobaczą. 
Szkoda czasu na dowody.
— Maciej Wiszniewski
Tags: Wiszniewski
Reposted byupinthesky12czerwcaParusMajorinstitches
Reposted bynoisetales noisetales
Układam się wygodniej i wciągam ją na siebie. Chcę, by tak spała. Chcę czuć bicie jej serca, które może jakimś pieprzonym cudem pobudzi do życia moje skamieniałe, bezlitosne i martwe serce.
— K.N. Haner – "Zakazany układ"
Tags: Haner
Reposted by12czerwca 12czerwca
Reposted bylobek lobek
8761 ee80 500
Reposted fromrubinek rubinek viaKobajashi Kobajashi
Przestałam się przejmować pozornymi relacjami, ludźmi, którzy interesują się mną, jeśli mają w tym jakiś interes. Jeszcze do niedawna zastanawiałam się, analizowałam czy może ja coś robię źle. Dziś nie tracę czasu na zawracanie sobie tym głowy, po prostu odwracam się na pięcie i wychodzę z takich znajomości i wiem, że już do nich nie wrócę.
— "Kobieta zwyczajna"
Tags: z.fcb.
Reposted byaanisiowe aanisiowe
Reposted bylobek lobek
Dzieci, które najbardziej potrzebują miłości, będą prosić o nią w najbardziej niekochany sposób.
— R. Barkley
Tags: Barkley
Reposted byupintheskymodalna12czerwcawszystkodupadusieleccconopec
– Pamiętasz swoją pierwszą miłość?
– Nie.
– Masz trzy dychy na karku i już problemy z pamięcią?
– Nie. Mam trzy dychy na karku i dlatego wiem, że nie mogę nazwać żadnego z nich pierwszą miłością.
Jeszcze się nie spotkaliśmy.
— Marta Tatka
Tags: Tatka
Kiedyś przecież wrócę. Wszyscy wracają kiedyś do miejsc, z których chcieli uciec.
— Marek Hłasko - "Sowa, córka piekarza"
Tags: Hłasko
Reposted by12czerwcajestemjeden
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl