Tumblelog by Soup.io
 • psychedelix
 • Skydelan
 • muliebrisus
 • Iriss
 • kriokineza
 • soczi
 • skrzacik
 • iwantmagic
 • savatage
 • wartimenovelty
 • sadnessdove
 • crail
 • LaColie
 • Misqa
 • RoaraAvis
 • falconwing
 • openyoureyesx
 • MountainGirl
 • ekatierina
 • joannna
 • mojetakinie
 • MsChocolate
 • besomeoneelse
 • ambermoon
 • retro-girl
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2018

December 02 2018

4155 9876
Reposted fromEtnigos Etnigos viaspontaneous spontaneous
6438 f12a 500
Reposted frompiehus piehus vianieobecnosc nieobecnosc
6442 14ba 500
Reposted frompiehus piehus
4740 17f2 500
Reposted fromehrenGeorge ehrenGeorge viamrpaf mrpaf
4241 16f5
1100 3d79
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viaintihar intihar
3368 5718 500
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viamononok mononok
Zupełnie jakbyśmy poznali się tylko po to, żeby się ze sobą żegnać.
— Daniel Glattauer – Wróć do mnie
Reposted fromwetryagain wetryagain viaprzeblyski przeblyski
czasem dwoje ludzi musi się rozstać, żeby zrozumieć, że nigdy nie powinni tego robić
— Remigiusz Mróz "Hashtag"
Reposted fromobliviate obliviate viabzdura bzdura
Niedługo stanę się dla Ciebie tak obca,
że może znów zacznę Ci się podobać.
— Guova - Popstar
Należy mądrze dobierać znajomości. Nie ponaglać miłości. Nie pozwalać, by samotność wrzucała nas w objęcia tych, co nie są „naszą bajką”. Należy zakochiwać się wtedy, gdy jesteśmy na to gotowi, a nie wtedy, gdy czujemy się samotni. Na dobrą znajomość warto trochę poczekać.
Reposted fromlubiedzis lubiedzis viablacksadcat blacksadcat
5596 ad7d
Reposted fromEtnigos Etnigos viamagolek22 magolek22
6423 6c7d 500
Reposted frompiehus piehus viaday11shadow day11shadow

November 30 2018

5237 b60a 500
Jupiter
Reposted fromzciach zciach viajointskurwysyn jointskurwysyn
2844 2166 500

opticculture:

digital_editz "I took a day or two
To exile from the light
To unfold that prisoner
They call a mind.“

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl